Årets Frisörföretag

Mot bakgrund av företagets mycket goda lönsamhet och kontinuerliga omsättningsökning skapas förutsättningar för investeringar i utbildning, marknadsföring och kompetensutveckling. Företaget uppvisar vidare ett tydligt arbete där miljön står i centrum och engagerar sig också som volontärer i olika sociala projekt vilket visar på ett stort samhällsansvar.

Heidur Unnarsdottir
Åsa Bergström