Bidragen bedöms efter färg- och klippteknik samt styling.

Ett Team ska bestå av minst tre frisörer som alla är verksamma på samma salong eller salongsvarumärke.
En frisör får inte ingå i fler än ett Team.

3 olika modeller ska fotograferas med 2 bilder på varje modell. (3×2=6 bilder totalt)
En närbild/ porträtt samt en halv- eller helbild per modell. Bilderna ska vara i stående format.

HAR DU KÖPT DIN BILJETT TILL GALAN? KÖP DEN HÄR!